Att hitta drickbart vatten i naturen

Skriv ut den här sidanI Sverige har vi än så länge sådan tur att snart sagt alla sjöar och vattendrag ute i naturen faktiskt har fullt drickbart vatten, även om man naturligtvis alltid ska rena vattnet innan man dricker det. Vattendragen hittar du lättast till om du är observant på hur kringliggande växtlighet och terräng ser ut. Där tallskogen övergår i granskog, och i synnerhet där det också finns stora mängder lövträd, finns det sannolikt användbart vatten. Om terrängen är starkt kuperad söker du efter vatten i botten av dalgångarna.

Även om vattnet från mindre tjärnar och myrmarker ofta kan vara gulfärgat och smak och lukt har spår av humus-ämnen så är det ändå drickbart efter du renat det. De vattentäkter som man ska vara försiktig med är de som ligger nära tätorder, fabriker eller jordbruk, särskilt i de fall där vattendraget ligger lägre än bebyggelsen eftersom många föroreningar då kan söka sig dit.

Regnvatten är förstås också drickbart - spänn upp något som har en stor yta och försök fånga upp så mycket som möjligt i någon slags behållare. Plast eller finmaskigt tyg är förstås bäst, men om du inte har någonting med dig kan t.ex björknäver vara ett bra material att tillverka enkla behållare, större plattor och rör av, för att samla in och leda vattnet dit du vill. Om du har t.ex en vattentät regnjacka, pressenning eller liknande kan denna även läggas direkt på marken - se bara till att mittenområdet ligger lägst så vattnet inte rinner av. Även en enkel grop i marken vars väggar klätts med lera kan användas.

Ett annat, kanske inte lika självklart sätt att samla upp regnvatten på är att linda rent tyg runt benen/kroppen och sedan bara gå igenom tät vegetation efter att det regnat. Vrid sedan ur tyget och samla upp vattnet. Kan även fungera bra med plastpåsar och liknande material om de kan knytas fast så att det bildas naturliga veck och fickor där vattnet kan samlas upp.


VIKTIGT: Drick aldrig salt vatten i någon form, såsom havsvatten eller liknande. Det får bara motsatt effekt och torkar istället ut kroppen! Drick heller aldrig urin.


Vintertid kan du förstås även smälta is eller snö för att få vatten - antingen i kastrull eller genom att hänga upp isstycken eller snöklumpar i en tygbit, t.ex en tröja, nära elden och låta vattnet droppa ner i en behållare. OBS! Ät aldrig snö - det kan medföra att du får magkramper. Detta gäller även om du försöker dricka mycket kallt vatten alltför snabbt.

Is är bättre än snö eftersom man då får ut mer än dubbla mängden vatten från bara halva mängden värme, men ta is som bildats från sötvatten t.ex i sjöar och bäckar. När du samlar in snö ska du också tänka på att ta från underliggande lager och inte den finkorniga snön ovanpå snötäcket - den kan vara förorenad pga att den blåser runt med vinden och "filar" på t.ex sopor, avföring från djur och annat otrevligt.

Trots att man ska undvika saltvatten så kan smält snö och is faktiskt efter en längre tids användning istället orsaka problem med saltbrist, just pga att de är saltfattiga. För att kompensera för detta kan du ta för vana att koka tallbarrste genom att regelbundet ta med några nypor tallbarr när du kokar upp vattnet - det ger också ett tillskott av C-vitamin.Tillbaka till index-sida för VattenDela denna sida på:
FacebookTwitterLinkedInGoogle BookmarksMyspaceTumblrRedditGoogle ReaderDiggDeliciousBlinkListStumbleUponMSNReporter

www.overlevnad.se är en projektsida om överlevnad och vildmarksliv
©2024 EagleOwl Webdesign