Boktips - Böcker vi rekommenderar

Skriv ut den här sidanÖverleva på naturens villkor
Stefan Källman, Harry Sepp

Källman och Sepps bok, skriven specifikt för att förebygga och klara av överlevnadssituationer i våra nordliga trakter (med särskild fokus på vinterförhållanden), är en helt suverän och mycket komplett guide till livet i vildmarken. Inga specialkunskaper förutsätts utan boken riktar sig till vem som helst och informationen är mycket lätt att ta till sig. Hela boken är mycket kronologiskt uppbyggd från förebyggande av att en svår situation uppstår till vad man gör när den inträffar, vilka handlingar som är viktigast samt i vilken ordning man prioriterar dem.Handbok Överlevnad
Armén (Lars Fält, Stefan Källman)

Den klassiska överlevnadshandboken utgiven av Försvarsmakten tar upp det mesta som är värt att veta om överlevnad i svenska marker. Fokus ligger dock hela tiden främst på överlevnads-situationen under militära förhållanden (då man ju i regel vill undvika upptäckt) och tar därför inte upp särskilt mycket kring signalering, hantering av olyckor, åtgärder i förebyggande syfte osv, men boken är dock fullspäckad med matnyttig information om hur man håller sig vid liv i vildmarken på obestämd tid, hittar vatten, jagar, fiskar m.m.Överlevnadshandboken
John Wiseman

John Wiseman, f.d överlevnadsinstruktör för brittiska specialstyrkan SAS, delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter förvärvade ute i fält. Då boken är mycket allsidig och tar upp de flesta tänkbara situationer i alla typer av klimat och områden, är dess nytta dock något begränsad för oss häruppe i Norden. Man får sålla bort en del som bara gäller öknar, djungler m.m men boken är ändå fullpackad med praktiska tips och råd. Bra beskrivningar av knopar, fällor, läger, fiske, sjukvård etc.Vilda växter som mat och medicin
Stefan Källman

Sannolikt den absolut bästa boken på marknaden behandlande specifikt vilka växter som går att äta eller använda i medicinal-sammanhang i vår nordiska miljö. Mycket intressant läsning med bl.a mängder av historisk information om vilka växter som har använts som substitut för vanliga livsmedel under nödtider i såväl Sverige som andra länder, vilka olika typer av ursprungsbefolkningar som förlitat sig på växterna och hur de beredde och använde dem. När du ska lära dig vilka växter som fungerar i fält och hur de bäst tillagas behöver du ingen annan bok.Eld ("Flammor och glöd - samisk eldkonst")
Yngve Ryd

Ännu en bok med nischad expertkunskap inom ett specifikt ämne, i detta fall hur man bäst gör upp, och sköter, sin eld. Kunskaperna är baserade på samisk eldkonst och boken erbjuder intressant och underhållande läsning även om det samiska folkets kultur, historia och levnadssätt. Kunskaperna riktar sig främst mot fjälltrakter men fungerar förstås även längre söderut. Det enda som "saknas" lite i en över 400 sidor lång bok om eld är metoder för primitivt eldstartande - man förmodas alltid ha tändstickor med sig. I övrigt får boken dock definitivt sägas vara mycket komplett inom sitt ämne!Dela denna sida på:
FacebookTwitterLinkedInGoogle BookmarksMyspaceTumblrRedditGoogle ReaderDiggDeliciousBlinkListStumbleUponMSNReporter

www.overlevnad.se är en projektsida om överlevnad och vildmarksliv
©2024 EagleOwl Webdesign