Eld

Skriv ut den här sidan
© Robert Cederholm
Förmågan att kunna göra upp eld är kanske den färdighet som de allra flesta tänker på först inom ämnet överlevnad, men så är ju också elden så viktig och av så central betydelse för oss. Den ger oss värme, ökar vårt psykologiska välbefinnande och vår trivsel och är nödvändig för att kunna tillaga vår föda.

Eftersom det finns ganska mycket att säga om eld, är sidorna indelade i ett antal olika avdelningar:


BILD
KOMMER
SNART
Från gnista till låga
Ett antal olika metoder man kan använda sig av för att nå fram till en brinnande låga om man inte har moderna hjälpmedel såsom tändstickor eller tändare med sig.

BILD
KOMMER
SNART
Från låga till eld
Denna artikel utgår från att man på något sätt lyckats få till en öppen låga, och ger sedan praktiska tips på hur man därefter framgångsrikt bygger upp en lägereld.

Olika träslag
Här kommer vi att publicera en ny artikelserie om de olika träslagen som står att finna i vårt nordiska klimat, vad de har för individuella fördelar och nackdelar och hur/när man bäst eldar dem.
Dela denna sida på:
FacebookTwitterLinkedInGoogle BookmarksMyspaceTumblrRedditGoogle ReaderDiggDeliciousBlinkListStumbleUponMSNReporter

www.overlevnad.se är en projektsida om överlevnad och vildmarksliv
©2024 EagleOwl Webdesign